Pristilbud 

For våre kunder som ser etter en fast pris på tjenesten tilknyttet tilstandsrapport i henhold til avhendingslova og forskriften - Tryggere bolighandel


01. Prisen på tjenesten varierer ut fra størrelse og kompleksitet på objekt. For å gi en fast pris trenger vi å vite litt mer om boligen. 

02. En av våre takstmenn vil kontakte deg når  vi har rukket å se over informasjon om ditt objekt. 

03. Alle våre fast-pris tilbud er underlagt tjenestenivåavtalen, så vær oppmerksom på hva som inngår, og hva som ikke inngår. 

Prisforespørsel, tryggere bolighandel

Om selger av eiendom

Velkommen til vår innledende runde for beregning av pris, tidsbehov og potensiale for gjennomføring så raskt som mulig.
Navn
Navn
Fornavn
Etternavn
Meglerkontoret som bistår i salgsprosessen av eiendom.
Fornavn, etternavn.
Dersom du legger inn en epost her får også denne en kopi av skjema.

Om beliggenhet på eiendom

Husk at reise, og andre variable, og mulige utgifter ikke kommer med som del av fastpris. Se tjenestenivåavtale.
Gatenavn og nummer
Postnummer og sted
Seksjonsnummer dersom det er flere seksjoner i bygget
Om du skal selge en borettslagsandel

Om den faktiske boligen

Prisen på rapporten vil vurderes i forkant før befaring slik at du vet ca hva det vil koste- Etter befaring avregnes kostnader når sikkerhet rundt størrelse og omfang på rapporten er hundre prosent avdekket.
Hvilken type bolig er det som er oppe til vurdering?

Leiligheter i organisert bygning. Fra kr. 15.000.

Det som kjennetegner en organisert bygning er blant annet organisasjonsnummer, årlig møte i generalforsamling og eget styre som felles arbeider for alle beboere i bygningen.
Hvor mange etasjeplan er det i boligen?
Antall plan i boligen. Er det trapper mellom etasjer...
Antall rom til sammen?
1
1
Dødsbo, tvangssalg, vanskelig adkomst, eller lignende?

Frittstående eiendom uten felleskostnader, fra kr. 20.000.

Eneboliger, fritidseiendommer, rekkehus, leiligheter i små sameier, delte eneboliger, tomannsboliger.
Antall etasjer?
Antall rom til sammen?
1
1
0
Typisk tilbygg, påbygg, større ombygging eller lignende.
Er det tømmer, SIP, andre spesielle forhold tilknyttet konstruksjonen?
Dødsbo, tvangssalg, vanskelig adkomst, eller lignende?
Dersom det er spesielle forhold som bør/ må hensyntas i forhold til verdivurdering, kommunikasjon mv.
Her kan du legge til info dersom det er noe annet med boligen du opplever som spesielt eller unikt, eller som du antar muligens vil trenge ekstra oppmerksomhet.

45 15 14 14

Du kan også ringe. Vi kan hjelpe deg på en bedre måte dersom du legger igjen info her.  

Alle våre priser er underlagt tjenestenivå-avtalen. Denne fordrer at våre kunder legger til rette for rask gjennomføring av befaring, og at våre kunder bruker av egen tid til å samle nødvendig dokumentasjon om objektet. 

 


Verdi, rask levering, effekt

01.  Våre systemer har som formål å spare tid, øke kvalitet og sette oss i stand til å levere på kort tid. 

02.  For å lykkes med rask levering med høy kvalitet trenger vi å samarbeide med kunder i forhold til dokumentasjon, adkomst og tilgang når vi er på. befaring.   

03. Mer komplekse objekter krever lenger leveringstid enn mindre komplekse objekter. 

04. Mer komplekse objekter koster mer for selger, enn mindre komplekse objekter. 

05. Reisetid, KM- kostnad, tid for innhenting dokumentasjon, tid for åpning av luker, og flytting av gjenstander på befaring er IKKE del av fastpris- tilbud som følger av tjenestenivåavtalen.