Image

Allertsen.no Takst og tilstandsrapporter. 

Allersen.no består i dag av to takstingenører. John Morten Allertsen og Karsten Oelmann. Vi møttes på videregående skole under utdannelse som tømrere i 1997. Etter dette har vi stort sett jobbet i eller opp mot bygg og eiendomsbransjen. Noen perioder med variert aktivitet har det vært, men her er vi, tilbake til det vi kan og er best på etter flere års erfaring og innsikt. Vi er begge medlemmer av Norsk Takst, og har en rekke godkjenninger derfra. 

John Morten Allertsen

Takstmann


Karsten Oelmann

Takstmann


Godkjenninger Norsk takst og andre nøkkelerfaringer.

Norsk takst er den mest profesjonelle organisasjonen for godkjenning og utdanning av Takstmenn og kvinner i Norge. Bedriften har en rekke godkjenninger via Norsk takst. Bolig verdi, Bolig tilstand, DNV-Godkjenning på tilstand, Næringstakst, skadetakst, naturskadetaksering via landbruksdirektoratet og naturskade via Norsk naturskadepool. Alle disse godkjenningene åpner for leveranser til de fleste kunder underlagt spesielle krav. Det beviser også at vi dekker minstekrav til kompetanse knyttet til bransjestandard. I tillegg til verktøy tilgjengelig via Norsk Takst sine systemer har vi en rekke egenutviklet, med minst like høy kvalitet og krav til internkontroll. Vi er begge byggmestere. 

John Morten liker profesjonelt å trekke frem nøkkelerfaringer som: Tre år i Tromsø kommune med ledelse opp mot drift av bygninger. Blant annet skolebygg, sykehjem, kulturbygg og næringsbygg. Dette har bidratt til unik innsikt opp mot tekniske aspekter på større bygninger. Før dette drev John Morten også en liten håndverksbedrift opp til åtte ansatte. Noe som har gitt unik innsikt opp mot prosjektarbeid, kontakter og forhold på byggeplass. John Morten har nå jobbet som takstmann med varierte oppgaver i over fem år.     

Karsten liker profesjonelt å trekke frem nøkkelerfaringer som årevis med arbeid som tømrer i store og små bedrifter. Flere år som maskinentreprenør med oppgaver innen utgraving av tomter, grunnarbeid og dreneringsarbeid. Flere år som byggeplassleder med ansvar for opplæring av lærlinger og prosjektledelse. Karsten har nå jobbet som Takstmann med varierte oppgaver i tre år.     

Hva gjør vi? 

Vi jobber med eiendom. Takstbransjen kan være svært omfattende og forskjellige takstmenn kan være dyktige på forskjellige ting. Hos oss er det Karsten som er spesialisten på skade, reklamasjon og nybygg. Og John Morten som er verdi, tilstand og næringstakstmannen. Vi har begge inngående kompentanse innen prosjektledelse, oppfølging av byggeprosjekter og nybygg. Så litt ut fra oppgavens karakter kan du som kunde forvente å få den takstmannens som har best kompetanse innen ditt konkrete behov.

Hvorfor er vi her? 

Det å bli takstmann var for oss, når vi startet vår karriere som tenåringer på slutten av nittitallet det høyeste man kunne komme innen vårt fagfelt som tømrere. Stigen så ca ut som lærling, svenn, mester og eventuelt takstmann, prosjektleder, formann eller lignende. Vi havnet på takst. Det er for oss, en attraktiv del av bygg, finans og eiendomsbransjen. Og vi klarer å oppnå gode lønn og arbeidsbetingelser som følger av den erfaring vi har opparbeidet oss gjennom en rekke kurs, studier, erfaringer og tilbakemeldinger gjennom årene. Og det er en spennende arbeidsplass med en rekke varierte oppgaver. Det er en glede å kunne bistå kunder med informasjon, som for de kan virke kompliserte og vanskelig, men som for oss er en naturlig del av det vi har jobbet med nesten hele livet.  

Hvem er vi her for? 

Våre kunder er blandet mellom alt fra meglere, advokater, privatpersoner, små og store entreprenører, små og store eiendomsutviklere, forsikringsselskaper, banker, spesielle avdelinger i banker, eiendomsbesittere innen næring og fond som er aktiv innen næringseiendom. I mange tilfeller ser våre kunder etter typiske og kjente rapporter som verditakst eller skadetakst, og i noen tilfeller er det litt mer diffust hva kunden trenger. Vårt kompetansefelt er eiendom, og for våre kunder kan vi være et verktøy som får jobben gjort. Eller vi kan være en objektiv part som bidrar til å belyse eiendommens forhold slik at tvil, risiko og antakelser kan tas ut av ligningen. Kort sagt er vi her for alle som trenger informasjon eller vurderinger knyttet til eiendom.