Velkommen til vårt nettsted!

Vi er et lite foretak med to ansatte. Begge med erfaring fra bygg og eiendom siden slutten av nittitallet. Siden 2012 har vi levert flere tusen takstrapporter i forbindelse med eiendom. Vi kan hjelpe deg. Dersom du ønsker å bestille rapport kan du gjøre dette gjennom å trykke på knappen rett under denne avsnitt. Det er også flere andre nyttige verktøy helt nederst på samtlige sider hos oss.  Ser du noe du lurer på så ta gjerne kontakt. Du kan gjøre oss bedre


Rett til bestilling!

Tjenester vi leverer

Verditakst og tilstandsrapporter

Verditakst. Tilstandsrapport. Forhåndstakst. Hyttetakst. Tomtetakst. Historisk verdi.

Skade og reklamasjon

Skaderapport. Reklamasjonsrapport. Vurderinger av byggefeil. Undersøkeler av mysterier. Dokumentering av forhold.

Vurdering næringseiendom

Markedsverdi næringseiendom. Gjennomgang med teknisk beskrivelse. Arealer og vurdering av potensiale. 

Rådgiving i eiendomsprosjekt

Gjennomgang kontrakt. Vurdering entreprenør, kvalitetskontroll håndverk. Byggelån. Prosjektering. overtakelse nybygg. 

Tidligere prosjekter

Her er en liten samling med info om oppgaver vi tidligere har vært knyttet opp mot og fått gleden av å gjennomføre. 

Se litt av hva vi har gjort før

Ta initiativ! 

Legg inn bestilling, og du er i gang! 
Iverksett!

Rask avklaring av prosjekt

Vi ringer normalt våre kunder raskt etter mottatt bestilling. Da for å avklare mer om oppgaven, finne tidspunkt for befaring, motta øvrig hensiktsmessig informasjon i forkant. En av bedriftens målsettinger er å være sulten på å levere. For våre kunder betyr det kort leveringstid, og tilpassing fra vår side for å lykkes med rask levering.

Rapporter av høy kvalitet

Vi leverer rapporter av høy kvalitet. Alle tjenester vi leverer har vi utviklet grundig styringssystem på. Noe som kommer våre kunder til nytte da vi kan bruke mindre tid på oppgaver. Dersom man leser mange rapporter i sin jobb eller når man skal kjøpe bolig, vil man lett se forskjell på en god og en dårlig rapport.

Takstmenn med lang erfaring

For oss, som har jobbet med eiendom i mange mange år er ikke bygg så komplisert. Vi fokuserer på det vi er gode på, harde fakta, tall og fysikk. Hva du vil bruke informasjon på er din sak. Vi hjelper deg med det byggetekniske og dokumentasjon. Beregninger av kostnader og vurdering av risiko.